Skippa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Beskrivning

Detta är Borgå Energis tillgänglighetsutlåtande. Borgå Energis elektroniska tjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som kräver att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Energibolagens digitala tjänster måste uppfylla AA-nivåkriterierna i WCAG:s riktlinjer.

Denna tillgänglighetsförklaring upprättades 10.3.2022 och omfattar följande tjänster:

Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE) användes för utvärderingen.

Vad är webbtillgänglighet?

“Begreppet webbtillgänglighet börjar vara etablerat när det gäller digitala tjänster. Webbtillgänglighet innebär alltså åtkomlighet i den digitala världen: att det är lätt för olika människor att använda digitala tjänster och innehållet i dem. Webbtillgängligheten förbättrar jämlikheten i det digitala samhället.

När webbtillgängligheten har beaktats i så stor utsträckning som möjligt kan olika människor självständigt använda digitala tjänster. Det förbättrar möjligheterna till självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Webbtillgänglighet är teknik, användbarhet och begripligt innehåll.”

Källa: tillganglighetskrav.fi

Tillgänglighet för digitala tjänster (AA-nivå)

Tjänsten uppfyller de mest kritiska tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll (AA-nivå)

Webbplatsen är ännu inte helt tillgänglig, men vi jobbar på att fixa det. Till exempel innehåller sajten bilagor (PDF) som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Om du vill ha information i ett tillgängligt format, vänligen kontakta oss.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge feedback till oss. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Respons

Vi arbetar för att göra den här sidan mer tillgänglig. Ge tillgänglighetsfeedback genom att använda formuläret på denna sida eller via e-post till viestinta@pbe.fi.

Den här webbplatsen är publicerad i november 2016.

Respons gällande tillgängligheten