Skippa till innehållet

Kontaktuppgifter

Borgå Energi -bolagen

Tolkis hamnväg 3
06750 TOLKIS

PB 95
06101 BORGÅ

tel. (019) 661 411
info@pbe.fi

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@pbe.fi
Hitta kontaktpersonerna här

Vi betjänar vardagar kl. 8.00 – 16.00

Hitta kontaktuppgifter och servicetider till vår kundservice här

Kontoret, leverantörer

a

Borgå Energi Ab
Borgå Elnät Ab

Tolkis hamnväg 3
06750 TOLKIS

 

b

Borgå Energis biokraftverk

Tolkis hamnväg 1
06750 TOLKIS

Google Map of Tolkkisten biovoimalaitos, Porvoon Energia