Borgå Elnät höjer beredskapen

Publicerad: 16.9.2020, 16:28
Uppdaterad: 18.9.2020, 09:30

Enligt väderprognosen närmar sig en höststorm Borgånejden. Vi höjer på beredskapen för möjliga störningar i eldistributionen genom att kalla in extra personal, för att åtgärda eventuella avbrott.

Vi ber våra kunder förbereda sig på möjliga strömavbrott

Man kan följa med situationen på våra nätsidor www.pbe.fi/elnätetsfeltjänster/.

Vi följer med hur situationen utvecklas.

Vi informerar om situationen här i vår avbrottsinfo: www.pbe.fi/avbrottsinfo/ och på våra Facebook-sidor: https://www.facebook.com/porvoonenergia/