Elavbrott i Jackarby

Publicerad: 08.8.2019, 22:52

Ett fel i en transformator på Kalaxvägen i Jackarby förorsakar störningar i eldistributionen. Felet uppdagades på torsdag kväll och repareras under natten. Avbrottet rörde som mest ca 1000 kunder.

Vi beklagar den olägenhet avbrottena förorsakat våra kunder.