Elavbrott i västra och norra delarna av Borgå

Publicerad: 12.5.2022, 19:33
Uppdaterad: 06.7.2022, 11:18

Situationen 12.5.2022 cirka kl. 21.00

Felet är reparerat och elen är påkopplad till alla hushåll. Elavbrottet förorsakades av ett fel i kabeln.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten orsakat våra kunder.

 

Situationen 12.5.2022 cirka kl. 19.20

Elavbrott i västra och norra delarna av Borgå. Vi utreder orsaken till felet som bäst.

Situationen kan följas upp via Feltjänsten på vår hemsida www.pbe.fi/elnatetsfeltjanster/.

Vi beklagar den olägenhet elavbrottet förorsakar våra kunder.