Elavbrott på Vessö, Seitlax och i Emsalö

Publicerad: 22.7.2018, 11:29
Uppdaterad: 22.7.2018, 13:05

Det är ett fel i en jordkabel på Kurbölevägen. På grund av detta är hushåll på Vessö, Seitlax och i Emsalö utan el.  Situationen kan följas upp under rubriken ”Elnätets feltjänster” på vår hemsida. Uppskattad tid att reparera felet är högst 2 timmar. Vi beklagar den olägenhet elavbrottet förorsakar våra kunder.