Elavbrott på Andersböle området

Publicerad: 23.8.2021, 08:57

En stolpe som tillhör stamnätbolaget Fingrid och som fallit över Borgå Elnäts linje har förorsakat elavbrott på Andersböle området på morgonen. Avbrottet berörde som mest c. 3000 kunder. Elförsörjningen har återställts till de flesta kunder.

Arbetet pågår som bäst. Vi beklagar den olägenhet avbrottet förorsakade våra kunder.