Elavbrott på Västra sidan av Borgå

Publicerad: 28.8.2019, 16:29

Ett grävningsarbete förorsakade ett stort elavbrott bland annat i Näse och på Västra åstranden, då en elkabel skadades.

Avbrottet började cirka klockan 14.30 och som mest var 2200 kunder utan el.

Felet har reparerats och alla kunder har fått tillbaka elen. Vi beklagagar den olägenhet avbrottet förorsakat våra kunder.