Fel i stamnätet

Publicerad: 15.11.2017, 18:22
Uppdaterad: 22.12.2017, 18:23

Uppdaterat 15.11. kl. 13.25
För att utreda felet till avbrotten granskar Borgå Elnät ännu under dagens lopp med helikopter den 15 km långa 110 kV:s linjen mellan Sannäs och Grännäs.

15.11. kl. 10.40
Det korta avbrottet i eldistributionen på onsdagen 15.11. kl. 10:31 berodde på en störning i Fingrids stamnät. Avbrottet gällde tre av våra elstationer Vårberga, Grännäs samt Tjusterby och därmed cirka 12.000 kunder.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten medför våra kunder. Vi utreder tillsammans med Fingrid vad de korta avbrotten beror på.