Fel i stamnätet

Publicerad: 29.1.2018, 15:35

Det korta avbrottet i eldistributionen på måndagen 29.1. kl. 15:14 berodde på en störning i Fingrids stamnät. Avbrottet gällde tre av våra elstationer Vårberga, Grännäs samt Tjusterby och därmed cirka 12.000 kunder.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten medför våra kunder.