Fel i stamnätet

Publicerad: 22.11.2017, 18:22
Uppdaterad: 22.12.2017, 18:22

Situationen 22.11 kl. 9:00
Vi fortsätter att utreda felet till avbrotten. Idag granskar Borgå Elnät och Fingrid med helikopter och till fots Fingrids kraftledning Borgå – Abborfors och de Borgå Elnäts kraftledningar som är kopplade till linjen.

Situationen 21.11 kl. 14:30
Det korta avbrottet i eldistributionen på tisdagen 21.11. kl. 14:14 berodde på en störning i Fingrids stamnät. Avbrottet gällde tre av våra elstationer Vårberga, Grännäs samt Tjusterby och därmed cirka 12.000 kunder.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten medför våra kunder. Vi utreder fortfarande tillsammans med Fingrid vad de korta avbrotten beror på.