Fjärrvärmeläcka i Tarmola

Publicerad: 31.10.2017, 18:24
Uppdaterad: 22.12.2017, 18:24

1.11. kl. 16:00
Läckan har lokaliserats och reparerats under tisdagens lopp.

31.10 kl. 15:30
Typografvägens fjärrvärme läcka lokaliseras ännu. Avbrottet berör för tillfället två kunder. Vi strävar till att få läckan reparerad ännu under dagens lopp.

31.10 kl. 11:00
Det har uppdagats en läcka i fjärrvärmenätets grundlinje på Typografvägen i Tarmola. Vi informerar mera i ett senare skede.