Skippa till innehållet

Meddelande 30.05.2023 kl. 16:10

Fjärrvärmeunderhållsarbeten i Haikko - Tolkkis - Hammars  Läs hela meddelandet ›

Fjärrvärmeläckage i Borgå centrum

Publicerad: 01.12.2017, 18:20
Uppdaterad: 22.12.2017, 18:20

Situationen 1.12. klo 15:00
Hushållen på västra sida om ån och i Vårberga är nu kopplade till fjärrvärmenätet. Vi fortsätter att utreda felen i centrum området.

Situationen 1.12. kl. 9:40
Det har uppdagats en läcka i fjärrvärmenätet i Borgå centrum. Vi informerar mera i ett senare skede.