Fjärrvärmeläckage i Borgå Vårberga

Publicerad: 12.12.2017, 18:19
Uppdaterad: 22.12.2017, 18:19

Situationen kl.15:30
Det har uppdagats en läcka i fjärrvärmenätet i Vårberga. Läckagestället är i korsningen mellan Sampovägen och Joukahainenvägen. Läckaget inverkar på de kunder som bor på Sampsavägen och Joukahainenvägen. Vi strävar till att få värmen påkopplad ännu idag ca kl. 20:00. Vi beklagar de olägenheter som detta förorsakat våra kunder.