Fjärrvärmeläckage på Industrivägen

Publicerad: 19.3.2021, 05:23
Uppdaterad: 27.5.2021, 17:43

Uppdatering 19.3.2021 cirka kl. 16.40

Läckaget är nu reparerat och fjärrvärmedistributionen fungerar igen åt alla.

Vi beklagar den olägenhet avbrottet förorsakade våra kunder.

 

Uppdatering 19.3.2021 cirka kl. 15.30

Vi uppskattar att felet kan repareras inom 2-3 timmar, fram till kl. 18.00 i kväll.

 

Situationen 19.3.2021 cirka kl. 5.20

På grund av reparationsarbetet blir omkring 100 hus på Industrivägen utan fjärrvärme.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.