Fjärrvärmeläckage på Werner Söderströms gatan

Publicerad: 24.9.2019, 12:26

Uppdatering  24.9.2019 cirka kl. 23.10

Läckaget är nu reparerat och fjärrvärmedistributionen fungerar så småningom åt alla. Vi beklagar den olägenhet avbrottet förorsakade våra kunder.

 

Situationen 24.9.2019 cirka kl. 9.00

Störning i distributionen av fjärrvärmen på grund av ett rörläckage på Werner Söderströms gatan.

Man uppskattar att felet kan repareras till kvällen.

Situationen kan följas upp på vår hemsida. Vi beklagar den olägenhet våra kunder förorsakas.