Fjärrvärmeläckaget i Pepot reparerat

Publicerad: 26.10.2017, 18:24
Uppdaterad: 22.12.2017, 18:24

Uppdatering 26.10 kl.01:30

Fjärrvärmeläckan är reparerad och värme- och varmvattentillförseln till alla hushåll är återställd.

Uppdatering 25.10 kl.22:30

Fjärrvärmeläckaget i Pepot repareras fortfarande. Arbetet uppskattas bli klart till ungefär kl.02:00. Vi beklagar olägenheterna som situationen orsakar åt våra kunder!

25.10 kl. 10:37

Det har uppdagats en läcka i fjärrvärmenätets grundlinje på Gammelbackavägen i Pepot. Värmetillförseln har avbrutits till de fastigheter, som är anslutna till fjärrvärmenätet. Felet repareras som bäst. Avbrottet gäller främst egnahemshusen på området samt några hög- och radhus. Näse hälsovårdscentral drabbas inte av läckaget.