Fjärrvärmenätets reparationsarbeten på Näse-Pepot -området

Publicerad: 13.6.2018, 15:27

Vi sanerar fjärrvärmerör torsdagen den 14.6. på Gammelbackavägen och det kommer att förekomma trafikändringar som möjligen kan störa trafiken. De hushåll och husbolag som hör till avbrottsområdet har blivit informerade. Vi beklagar de olägenheter som störningen möjligen förorsakar på detta området.