Flytta fram förfallodagen och sköt betalningsärenden i Ropo Online eller ta kontakt med Ropo

Publicerad: 17.1.2023, 09:47
Uppdaterad: 09.3.2023, 08:56

Förfallodagen kan flyttas fram utan kostnad innan den ursprungliga förfallodagen inträffat. För fakturor som är i påminnelse- eller indrivningsskede uppbärs en kostnad på max. 5 € om man flyttar fram förfallodagen minst 14 dagar (företag 10 €). Enklast är det att flytta fram förfallodagen i Ropo Online-tjänsten. Ropos telefonnummer är 09 2315 0468.

Frågor som rör betalningen av fakturan:

tel. (09) 2315 0468
porvoonenergia@ropocapital.fi

Vardagar kl 8.00-20.00
Lö kl 10.00-15.00

I Ropo Online-tjänsten kan du enkelt sköta dina betalningsärenden på nätet. Du kan, till exempel, kontrollera statusen för din faktura, flytta fram förfallodagen eller göra en betalningsplan. Inloggningen sker med nätbankskoder.