Förnyandet av en elstation förorsakar avbrott i eldistributionen

Publicerad: 22.9.2018, 14:29
Uppdaterad: 24.9.2018, 07:45

Stamnätsbolaget Fingrid Abp förnyar sin elstation i Hattula i Borgå. I samband med att stationen tas i drift söndagen den 23.9 kl. 04.00–06.00 (område 1) och måndagen den 24.9 kl. 04.00–04.30 (område 2) förekommer några minuters avbrott på områden utmärkta på kartan.

Område 1, söndagen den 23.9 kl. 04.00–06.00,
cirka två minuter långa avbrott

 

Område 2, måndagen den 24.9 kl. 04.00–04.30,
högst 20 minuter långa avbrott

Vi beklagar den olägenhet elavbrottet förorsakar våra kunder.

 

Tilläggsuppgifter:

Mikael Hämäläinen, driftschef, Borgå Elnät Ab, tel. 050 433 9030