Kort strömavbrott i Borgå fre 24.3. kl 11.14

Publicerad: 24.3.2023, 11:41
Uppdaterad: 30.3.2023, 02:29

Ett fel i stamnätet förorsakade ett kort strömavbrott i Borgå på fredagen 24.3. kl 11.4. Störningen blev snabbt korrigerad.