Kort strömavbrott i Borgå to 27.4. kl 5:34

Publicerad: 27.4.2023, 08:47
Uppdaterad: 02.5.2023, 09:21

Ett fel i stamnätet förorsakade ett kort strömavbrott i Borgå på torsdagen 27.4. kl 5.34. Störningen blev snabbt korrigerad genom snabbåterkoppling.