Störning i fjärrvärmenätet

Publicerad: 24.9.2018, 09:37
Uppdaterad: 24.9.2018, 20:19

Uppdatering 24.9.2018 cirka kl. 20.20

Felet är nu reparerat och värmedistributionen fungerar igen. Vi beklagar den olägenhet avbrottet förorsakade våra kunder.

Situation 24.9.2018 cirka kl. 12.00

Värmedistributionen normaliseras igen cirka klockan 12.30 på alla andra områden förutom i Uutela som är beläget närmast läckaget. Felet borde vara åtgärdat åt alla våra kunder senast under kvällen.

Situation 24.9.2018 cirka kl. 10.45

Läckaget på Tolkisvägen förorsakar störningar i fjärrvärmenätet i Borgå. Felet repareras som bäst.

Situation 24.9.2018 cirka kl. 9.45

Störning i fjärrvärmenätet på Tolkisvägen. Vi utreder orsaken till felet som bäst.