Störningar i eldistributionen

Publicerad: 01.7.2019, 16:43

Vi beklagar den olägenhet elavbrotten har förorsakat våra kunder idag.

Ett träd föll över linjen idag på förmiddagen i Sannäs. Det förorsakade störningar i eldistributionen på östra sidan av Borgå. Hårda vindar ledde till att ett träd också föll över linjen mitt på dagen i Virvik. Störningar i distributionen uppstod norr och väst från Grännäs, också mot staden till.  Det sista avbrottet uppstod möjligtvis på grund av en kvist som träffade en ellinje. Detta märktes som avbrott på östra sidan av Borgå, bland annat i Sannäs. Alla avbrott har reparerats och kunderna har fått tillbaka elen.