Underhållsarbeten på linjen Borgå – Abborfors

Publicerad: 09.8.2019, 14:54

Det pågår kopplingsarbeten i vårt elnät under pågående och nästa vecka. Kopplingsarbetena beror på underhållsarbeten som stamnätsbolaget Fingrid utför på sträckan Borgå – Abborfors.

På grund av frånkopplingar fungerar tre av Borgå Elnäts stationer via så kallad undatagsvis inmatning. Detta i sin tur leder till att eventuella fel i elnätet också kan komma att påverka ett större område än i normala fall.

Normalt läge uppnås igen under vecka 33 / därpå följande vecka.

Vi beklagar den olägenhet elavbrotten förorsakar våra kunder.