Vi har långa köer i vår kundservice på grund av den ökade mängden kundkontakter. Du hittar också alla uppgifter om ditt elavtal i vår Online-service.

Publicerad: 19.9.2022, 10:32
Uppdaterad: 16.1.2023, 08:44

Vår telefonservice får många långa samtal, vilket gör att det är svårt att komma fram och köerna är långa. Situationen på elmarknaden gör, att det kommer också mycket e-poster och det tar längre att få svar på sina frågor. Vi svarar på samtal, ringbud och e-poster i den ordning de kommer in, vi ber dig att inte skicka många meddelanden. Vi beklagar situationen och tackar dig för ditt tålamod.

Vår Online-service hittar du bakom länken. Där kan de se dina avtal, förbrukningsrapporter, fakturor och uppdatera dina uppgifter.