Vi reparerar fjärrvärmeläckage i Uutela och Övre-Haikko

Publicerad: 27.5.2021, 06:30
Uppdaterad: 27.5.2021, 17:44

Vi reparerar torsdagen den 27.5.2021 en läcka i ett fjärrvärmerör på Tolkisvägen. Områdena Uutela och Övre-Haikko är utan varmt vatten, tills reparationsarbetena är färdiga. Beräknad reparationstid ungefär kl. 08.00 – 20.00.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.