Skippa till innehållet

Men tvärtemot gick det!

Alltid går det inte som man kanske tänkt sig här i livet. Ibland blir livet tvärtom just sådant, som det åtminstone inte var meningen att det skulle bli. Så gick det för Antti Vilkuna, verkställande direktör för Finska Kraft, SV Vattenkraft, Puhuri och en del andra företag i energibranschen.

“Det var tre saker jag beslöt som ung, att inte börja irra omkring utomlands utan hållas i hemlandet, att åtminstone inte blanda in mig i energiteknik och att aldrig någonsin, någonstans behöva svenska språket. Fem år senare hittade jag mig i Colombia byggande ett gaskraftverk tillsamman med en svenskspråkig arbetskompis. Så riktigt som jag tänkt mig blev det inte.”

Därefter fortsatte Antti Vilkunas karriär uttryckligen inom energibranschen med olika kraftverksbyggprojekt – utomlands. Tills han småningom flyttade tillhemlandet och en anställning i ett elbolag. Och visst fanns det andra arbetsgivare också före det.

“Sen kom det sig så att man i Jeppis (Jakobstad) behövde en person, som talar ‘helvetes’ bra finska då energikoncernen Katternö var i färd med att köpa bort en aktionär i Ylivieska, och dit kunde man inte bege sig med dålig finska.”

När Antti Vilkuna år 2017 anställdes som verkställande direktör för Finska Kraft var det just från Katternö han kom, där han då svarat för utvecklingen av bolagsgruppens strategiska affärsverksamhet.

“Jag tyckte att det var dags för nya utmaningar.”

Och förvisso hade sådana funnits också tidigare under hans karriär. Och också minnesvärda ögonblick.

“Ett av de intressantaste i mitt liv var då jag stegade in med portföljen i handen till kommunstyrelsens möte i Pyhäjoki och frågade om man kunde få bygga ett kärnkraftverk åt dem. Sådana ögonblick har inte många upplevt. Svaret var, att naturligtvis.”

Antti Vilkuna

FÖDD: i Brahestad år 1963
TILLBRINGAT UNGDOMEN: i Tammerfors
STUDERAT: i Tammerfors i tekniskt institut och därefter i tekniska högskolan i Otnäs, dipl.ing. utan studentexamen, också eMBA-examen
BOSATT: i Fagernäs i Larsmo
FAMILJ: hustru och två barn, en son och en dotter
VARIT ANSTÄLLD: bl.a. på Rautaruukki, Wärtsilä och Katternö
AFORISM: ”Elä sorru elon taistelussa” (fri översättning: kollapsa inte i kampen för livet). Står på en aforismtavla han köpt av släktingen Eero Vilkunas mor.

Det var fråga om det inledande skedet i Fennovoimas kärnkraftverksprojekt. Antti Vilkuna är en av de tre personer, som undertecknade Fennovoimas konstitueringsdokument. Med projektet gick det sedan som det gick och på frågan, vad han tror att skall hända i Fennovoima i fortsättningen, lyder svaret:

“Bolaget koncentrerar sig säkert på att gräla med ryssarna i många, många år.”

Hanhikivi, dit det var meningen att bygga Fennovoimas kärnkraftverk, är enligt Vilkuna en av norra Finlands bästa industrisajter. Det enda som saknas är järnvägsförbindelse.

“Där har byggts infra, någonting industriellt kommer dit ännu, om det sedan är ett kärnkraftverk eller flera minikärnkraftverk återstår att se.”

Antti Vilkuna är övertygad om att det kommer att byggas minikärnkraftverk i Finland.

“Problemet med kärnkraften är att det tar så lång tid att få alla behövliga lov, det är en orimligt tung process medan det för vindkraftverkens del räcker medatt du har pengar i plånboken, då är det bara att sätta i gång och bygga. Förmodligen kommer lovgivningsmetoden att bli lättare för minikärnkraftverken.”

Vilkuna, VD för Finska Kraft, hör också till vindkraftspionjärerna.

Antti Vilkuna hör också till vindkraftspionjärerna. Han deltog i planeringen av de fyra kraftverkstornen i Finlands första vindkraftspark i Molpe i Korsnäskommun i början på 1990-talet. Vid det här laget har de alla fyra 200 kilowatts kraftverken rivits efter att ha nått slutet på sin livslängd i både tekniskt och ekonomiskt avseende.

När man som han är verkställande direktör för åtta olika bolag, styrelseordförande i sju bolag och styrelseledamot i lika många skulle man tro att det inte blir tid över för så mycket annat, i synnerhet som han under sin karriär också hunnit vara ordförande för både Finsk Energiindustri r.f. och Lokalkraft r.f. Antti Vilkuna berättar ändå att han hinner med hobbyn såsom gammal teknik, teknikhistoria, krigshistoria i allmänhet och ånglok samt ganska mycket med jakt och att röra sig till sjöss.

Och jo, visst är han släkt med akademiker Kustaa Vilkuna, dennes bror Joose Vil­kunas sonson.

Text: Rolf Gabrielsson
Bilder: Finska Kraft, Studio Lindell
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2022.