Skippa till innehållet

Thomas bygger friskt från start

– Vi håller på att förstöra hälsan på en hel generation. Var femte finländare utsätts varje dag för mögelskador och dålig inomhusluft. Det behövs en helomvändning i byggkulturen, konstaterar Borgåbördiga Thomas Noreila, som erbjuder en slående enkel lösning.

Då Thomas Noreila tillbringade barndomssomrarna i en snickarboda i Saltvik, senare byggde ett hus för familjen och slutligen insjuknade i astma, visste han ännu inte att händelseförloppet skulle leda honom till barrikaderna.

Då vi träffar honom på hemgården i Tusby är han iklädd arbetsbyxor och munkjacka med det egna företagets Trähus-logga på bröstet.

– Såhär går jag för det mesta klädd nuförtiden, oberoende om vi ska på planeringsmöte med någon multinationell träindustrifirma eller på middag med exportmyndigheter, skrattar han, och bjuder in oss i den gamla folkskolan från Ilmajoki, som han för femton år sedan lät transportera från Österbotten för att bygga om den till sitt hem.

Noreila ville bevara folkskolans särdrag och bad om hjälp av Leif Slotte från anrika Gamlakarleby Hus. Projektet blev klart och familjen flyttade in. Noreila var så övertygad av de gamla arbetsmetoderna att han beslöt sig för att slå sig samman med Slotte och lära sig allt om traditionellt träbyggande.

– Men det var då jag insjuknade i svår astma på grund av dålig inomhusluft i mitt dåvarande dagsjobb som jag på allvar fick upp ögonen för byggbranschens problem, berättar han.

Sunt blir billigare

Träbyggnader håller i generationer om de förvaltas rätt, men nya hus kan bli hälsovådliga på bara några år. Ingen tycks heller veta hur man reparerar dem. Hela 78 procent av offentliga byggnader byggda efter år 1950 lider endera av mögel eller andra problem med inomhusluften.

– Energieffektivitetskraven har gått så långt att de vänt sig mot oss. Nya byggnader överisoleras för att minimera energiförbrukningen, och risken att det uppstår kondens i konstruktionerna är stor. Husen äter upp sig själva och gör folk sjuka. Det är en nationell katastrof.

– Ur energieffektivitetssynvinkel är det mera avgörande att den konsumerade energin produceras ur förnybara källor plus att huset byggs för att hålla för flera generationer. Om ett hus byggs för att hålla bara i några årtionden går det åt betydligt mer energi till att riva och deponera det och till att bygga nytt än att bygga vettigt genast från start, konstaterar Noreila, som anammade sin roll som samhällslobbare med hull och hår.

Han producerade Live Aid-storkonserten på Olympiastadion i juni 2015 för att samla in pengar till byggandet av det nya barnsjukhuset i Helsingfors, och fick in över två miljoner euro – den största välgörenhetssumman som en konsert någonsin genererat i Finland. Och då det blev det dags för generationsskifte i Gamlakarleby Hus behövde inte Noreila fundera en sekund.

Hem, daghem och skolor med samma koncept

Gamlakarleby Hus döptes om till Trähus Ab och huvudkontoret flyttade till Tusby. Samtidigt insåg Noreila att han satt på ett momentum, som inte fick gå förlorat. Nu behövdes det ett nytänk för att få folk att inse att hälsosamt är lika med bestående.

– För femton år sedan var restaurering av gamla byggnader inte värst inne, folk tyckte nog att vi var lite konstiga som tog det så på allvar, säger Thomas Noreila, VD för Trähus Ab, branschledaren i byggnadsrestaurering. Nu har bolaget också moderniserad traditionella arbetsmetoder till att bygga nytt.

I samarbete med arkitekt Pekka Saatsi skapar Trähus nu en helt ny sorts pakethusserie för privatkundssidan. Väggelementen tillverkas av massivt trä helt utan plast, lim eller andra kemikalier. Konstruktionen har samma egenskaper som stock, men är betydligt billigare. Det första huset byggs i Esbo.

Samma metod går att utnyttja också i offentliga byggnader. Trähus Ab är med i ett utvecklingsprojekt för att bygga friska daghem och skolor, där konstruktionerna inte bara är hälsosamma utan också planerade ur en pedagogisk synvinkel.

– Kunskapen om hur gamla hus med massiva konstruktioner torkar efter att de blir våta är vad som dirigerar hela byggprocessen då man vill få till stånd något varaktigt. Att bygga hälsosamt är sist och slutligen en nobrainer. Att bygga hälsofrämjande är det väsentliga i dagens läge, konstaterar Noreila.

Lagstiftningen sadlar om

Från och med årsskiftet tar lagstiftningen ett steg tillbaka och det kommer igen att vara möjligt att bygga nya hus med traditionell tyngdkraftsventilation – något som förbjöds för ett antal år sedan, då energieffektivitetskraven blev strängare. Det har också blivit lättare att bygga massiva träkonstruktioner, då man kan kompensera brister i u-värden med helhetsplaneringen.

På den offentliga sidan går man också mot en mer holistisk syn på nybyggen då ändringar i lagen om konkurrensutsättning träder i kraft. Den nya förordningen kräver exempelvis inte längre att städer eller kommuner måste godkänna den billigaste offerten.

För Noreilas Trähus betyder detta möjligheter på båda fronter. Privatpersoner som vill bygga ett hälsosamt hem behöver inte längre ta sig igenom ett träsk av byråkrati, och den offentliga sektorn får friare händer att välja ett sunt alternativ på lång sikt för sitt nya dagis eller bibliotek.

– Det går mot rätt håll. Det blir ohållbart om allt baserar sig på att man tar det som är billigast just i stunden. I kommunalt beslutsfattande borde man blicka framåt. Det kostar miljarder att fixa de sjuka byggnaderna och minst lika mycket till att sköta om alla insjuknade invånare, konstaterar Noreila, som blivit en omtyckt föreläsare.

Hur bygger man då ett friskt hus?

– Välj massivt trä och lämna bort plast och kemikalier. Det är inte mer märkvärdigt än så. Då bär också din investering.

 

BILDER Lotta Åberg