Skippa till innehållet

Gatubelysning

Borgå Elnät Ab har hand om planering, byggandet och underhåll av Borgå Stads och Borgnäs kommuns gatubelysning. Borgå Elnät Ab:s gatu- och vägbelysning består av ungefär 16 000 gatubelysningsarmaturer.

Kunderna är vår bästa informationskälla gällande söndriga eller felaktiga gatubelysningsarmaturer

Reparationstiden för lampbyte/-reparation är ca tre (3) veckor i centrum samt ca fem (5) veckor på landsbygden.

Ifall en större helhet t.ex. en gata eller korsning är mörk försöker vi reparera det så snabbt som möjligt.
Fel som inverkar på säkerheten repareras omedelbart (t.ex. söndriga luckor, kollisioner, stormskador).

Ur vår nya felanmälningskarta för gatubelysning kan man lätt och behändigt kontrollera vilka gatubelysningsfel som redan anmälts till oss. Ifall gatubelysningsfelet som du fått syn på inte redan anmälts till oss kan du göra det enkelt via kartan som finns på våra hemsidor.

Kontrollera läget och/eller anmäl om fel