Skippa till innehållet

Fjärrvärmeleverantörer

Installations-, ändrings- och reparationsarbeten på konsumentfjärrvärmeutrustning får endast utföras av entreprenörer godkända av elbolaget.

Leverantör Adress Telefon FO-nummer
LVI-Group Armerarvägen 7 B
06450 Borgå
044 974 6083 2751068–4
LVI Center Auhtola Oy Verkstadsvägen 22
06150 Borgå
020 789 0630 0901387–9
Stendahl K.A. LVIS Oy Ab Industrivägen 24
06150 Borgå
019-5296 000 1898835–2
Porvoon Kymppiputki Oy Östanvägen 3A
06150 Borgå
040 051 2717 1909904–7
LVI Nystedt Ingenjörsvägen 8
07900 Lovisa
019-501 212 0686156–5
Oy Sanigo Ab Industrivägen 12A
06100 Borgå
040 506 3285 2592269–3
Hermosto Oy Veckjärvivägen 448
06200 Borgå
0400 418806 3155023–2