Skippa till innehållet

Energieffektivt hem

Om du vill effektivera energianvändningen hemma finns det många sätt att göra det på. På dessa sidor har vi samlat en del tips. Kolla dem och spara förutom miljö också pengar.

KÖKET

Kylskåp och frys

Placeringen av kallförvaringsutrustningen påverkar energiförbrukningen. Kylar och frysar går dygnet runt och far i väg med i medeltal en tredjedel av all den el, som hushållsmaskinerna förbrukar. Placera kylen och frysen på avstånd från värmekällor i stil med diskmaskiner, ugnar och värmebatterier. Förbrukningen kan öka med upp till 10-20 procent om till exempel en intillstående spis används dagligen. Direkt solsken ökar också förbrukningen.

Läs mera

Spis och ugn

 • En varmluftsugn sparar tid och el vid tillredning av större mängder.
 • Utnyttja ugnens eftervärme. Temperaturen i en ugn, som värmts upp till 200 grader, är ännu en halv timme efter det att strömmen stängts av 120 grader. Eftervärmen kan också utnyttjas genom att ställa maten i ugnen i ett kärl med lock eller i en stekpåse.
 • Mikrovågsugnen är det energieffektivaste alternativet för tillredning och värmning av små matportioner.
Läs mera

Kaffebryggare

 • Det är viktigt att kalka av kaffebryggaren. Det börjar lagras av kalk i den efter en tids användning. Det leder till att vattnet stiger långsammare i stigröret, vilket i sin tur betyder ökad elförbrukning.
 • Det är aktuellt med rengöring då ljudet i kaffebryggaren ändrats eller blivit kraftigare, eller då bryggtiden blivit längre.
 • En färdigbryggd dryck hålls länge varm under en pannmössa eller i en termos.

Disk

När man diskar består energiförbrukningen av vattenförbrukning och vattenvärmning samt el om man diskar i maskin. Att diska för hand är förmånligast bara om man både diskar och sköljer i diskho.

Läs mera

UPPVÄRMNING

Så här sparar du i värmekostnader

 • Sänk rumstemperaturen en grad och spara fem (5) procent i värmekostnader.
 • En felinställd golvvärme kan dra överraskande mycket energi. Golvet behöver inte heller på vintern vara onödigt varmt.
 • Också lägenheter med fjärrvärme kan vara utrustade med elektrisk golvvärme. Den kan förorsaka en stor del av elförbrukningen i lägenheterna.

Så här sparar du VVS-kostnader

 • Ventilationsaggregat med värmeåtervinning minskar kännbart uppvärmningskostnaderna. Det är viktigt att ventilationsaggregatet är rätt inställt, annars fungerar det inte optimalt.
 • Många VVS-aggregat, så som ventilationsaggregat och cirkulationspumpar, står på hela tiden. Därför förbrukar de med tiden mycket energi också med låge effektuttag.
 • Via ventilationen går lätt upp till 30 procent av uppvärmningsenergin åt kråkorna

VATTENKOSUMTION

Stora variationer i vattenförbrukningen

I Finland varierar vattenförbrukningen mellan 90 och 270 liter per person och dygn. I medeltal använder varje finländare 155 l/dygn. I köket går det 35 liter och till klädtvätt 20 liter per person. I toaletten spolas dagligen ner 40 liter rent dricksvatten. Mest vatten använder vi till att tvätta oss – 60 liter i dygnet. Målsättningen är att komma ner på 130 liters dygnsnivå per person. Varmvattnets andel av energiförbrukningen i ett bostadshus är betydande – ungefär en femtedel av energi går till att värma vatten. Varmvattenförbrukningen är i medeltal 40-50 liter per dygn och person.

Tvätta sig

Det lönar sig att hålla kranen stängd medan man tvålar sig

Användningsmönstren har en väsentlig inverkan på vattenförbrukningen, fem minuter i duschen betyder till exempel en vattenförbrukning på i medeltal 60 liter, i badkar fem gånger mera. Ett skumbad i badkar är avslappande, men inte energieffektivt. Duscharen förbrukar bara en femtedel av den vattenmängd, som badkarsbadaren använder. Stänger du av kranen för den tid du tvålar dig sparar du ännu mer.

Läs mera

Diska

Maskindisk är det mest ekonomiska alternativet

Låt inte vattnet rinna då du diskar för hand. Handtvätt lönar sig endast om kärlen både diskas och sköljs i diskhon. Att skölja kärlen i rinnande vatten mångdubblar förbrukningen av sköljvatten också i ett litet hushåll.

Läs mera

Vanor och utrustning i nyckelställning

Vattenförbrukningen påverkas också av vattenarmaturernas egenskaper och skick. Det lönar sig att satsa på den modernaste tekniken.

I moderna ettgreppsblandare kan det fulla vattenflödet begränsas till fyra liter i minuten. Nya wc-stolar använder mindre än fyra liter vatten vid engångsspolning eller också kan mängden spolvatten väljas enligt behov.

BELYSNING

Välj belysning med eftertanke!

I finländska hem finns det i genomsnitt 23,5 belysningspunkter, 19 av dem är glödlampor, 0,5 halogenlampor, 3 lysrör av standardtyp och en energisparlampa. Hushållselen innefattar den el, som går till belysning och apparater i hemmet, belysningens andel är ca 18 procent. Här är det på sin plats med litet spartips.

Läs mera

Byt till energisparlampor

En 15 watts energisparlampa ger mera ljus än ett 60 watts glödlampa, men förbrukar 75 procent mindre energi. Dess livslängd är sex (6) och för några modellers del rent av 15 gånger längre än en vanlig glödlampas.

Läs mera

LED revolutionerar belysningen

Som bäst förbrukar LED bara 10 procent en glödlampas energi med samma ljuseffekt. Andra fördelar med LED utöver den låga förbrukningen, är den lilla storleken, den mekaniska hållbarheten och den långa livslängden. Den nya LED-teknologin väntas bli ett betydelsefullt steg i utvecklingen av energieffektiv belysning.

Läs mera

HEMELEKTRONIK

Television

Nya tv-apparaters elförbrukning varierar stort. Jämför förbrukningen då du gör en nyanskaffning. LCD-televisionerna förbrukar mindre el än de traditionella tv-apparaterna, plasmatelevisionerna åter mera. Också tv:ns storlek påverkar förbrukningen.

Läs mera

Dator

En bordsdator förbrukar 100 W el (eleffekt). Om datorn står på 24 timmar i dygnet året om är årsförbrukningen 880 kWh och kostnaden 105 euro. Om den står på sex (6) timmar i dygnet blir årsförbrukningen 208 kWh och årskostnaden på motsvarande sätt 25 euro.

En bärbar dators elförbrukning är bara en tredjedel av en normal bordsdators förbrukning.