Skippa till innehållet

Energirådgivning

Effektivera din energianvändning och bekämpa klimatförändringen!

Det grundläggande målet med en effektivering av energianvändningen är miljöomsorg och reducering av växthusgaserna på ett kostnadseffektivt sätt. När energiförbrukningen minskar uppstår det mindre koldioxid och det skadliga växthusfenomenet växer långsammare. En effektiverad energianvändning sänker också de egna energikostnaderna.

Energin är värdefull och därför lönar det sig att effektivera användningen. Vid sidan av bostadens storlek, antalet invånare och mängden elapparater samt deras ålder och skick, påverkas energiförbrukningen i hemmen också av användningsvanorna. Det kan kännas svårt att ändra sina ingrodda vanor. Det lönar sig ändå att försöka. Ofta får man redan med små förändringar i vardagsrutinerna till stånd små under i energiförbrukningen, det må sedan vara fråga om uppvärmning, matlagning eller tvätt.

Energieffektivt hem

Järjestä arkesi ja kotisi niin, ettei energian hukkakäyttö pääse yllättämään.

Läs mer

Vart går energin?

Kun tiedät missä ja milloin energiaa ja vettä kuluu, voit etsiä säästökohteita.

Läs mer

Spartips: Top 5

Kokosimme energiankäytön pihistyslistan, joka säästää ympäristön lisäksi kukkaroasi.

Läs mer