Skippa till innehållet

Elanslutningsavgifter

Spänning 20 kV och 110 kV samt produktionsanläggningar över 2 MVA

gäller från och med 1.1.2024