Skippa till innehållet

Elanslutningsavgifter, lågspänning

spänning 0,4 kV, max 1000A

gäller från och med 1.1.2024