Skippa till innehållet

2016 års höjdpunkter

Nyckeltal

Vi byggde Finlands största markmonterade solkraftverk

Solkraftverket i Mäkelänkangas i Fredrikshamn togs i bruk på hösten 2016. Samarbetsprojektet mellan åtta sydfinländska energibolag var en storsatsning, där Borgå Energi är den näststörsta ägaren. Solpanelerna är 2772 till antalet. Kraftverket producerar över 650 000 kWh el per år. Mängden motsvarar den årliga elkonsumtionen av över 300 höghuslägenheter.

Landets grönaste fjärrvärme till Lovisa

Vår nya biovärmecentral i Lovisa blev klar och började distribuera landets mest ekologiska fjärrvärme i stadens fjärrvärmenät. Centralen producerar värme av lokalt skogsflis och motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 3000 egnahemshus. Effekten i den nya centralen på 10 MW beräknas räcka för de följande 30 åren.

Nya webbsidor, Facebook och Instagram

Vi förnyade vår webbsida och hela vår visuella image. Den delvis svartvita bildvärlden var ett noggrant utfunderat val, som skiljer oss ur mängden. Kundtidningen fick både ett eget namn (Eko) och en ny look i enlighet med bolagets nya visuella riktlinjer. Samtidigt gick vi med i sociala media.

Rädda vintrarna -kampanjen gav nationell synlighet

Rädda vintrarna -kampanjen uppmanade vintersportare och skidcentrum att byta till miljömärkt el. Vi genomförde kampanjen tillsammans med medborgarrörelsen Protect Our Winters (POW) och EKOenergimärket hos Finlands naturskyddsförbund. Proffssnowboardaren Enni Rukajärvi, kampanjens galjonsfigur, utnämndes till årets förebild tack vare sitt positiva miljöjobb och POW fick årets ekogärningspris. Fem skidcentrum bytte till EKOenergi under säsongens lopp.

Vi började samarbeta med Kervo Energi

Vi grundade ett nytt entreprenörsbolag tillsammans med Kervo Energi: Nylands Nätbyggnad Ab. Bolagets huvuduppgift är att producera elnätstjänster åt sina ägare, som äger bolaget med jämna andelar. Genom att sammanslå våra resurser kan vi justera arbetsbördan och uppnå stordriftsfördelar. Det nya bolaget bygger och underhåller elnät i Kervo, Sibbo, Borgnäs, Borgå och Lovisa.

Det blev lättare att tolka elräkningen

Vi tog som ett av de första energibolagen i bruk den förnyade fakturamodellen, som skiljer åt elskatten, som betalas till staten, som sin egen del. Det är lättare för kunden att se vilken del av fakturan som tillfaller vem då elavgiften, nätavgiften och elskatten står skilt för sig. Tidigare var elskatten inbakad i nätavgiften.