Saneringsarbeten på fjärrvärmenätet förorsakar tisdagen den 4.4.2023 ett nästan dagslångt värmeavbrott på området Alexandersgatans och Rönnvägens korsning – Måsvägen – Vårberga köpcentrum

Publicerad: 03.4.2023, 15:38
Uppdaterad: 05.4.2023, 17:02

Vi lägger nya fjärrvärmerör och reparerar läckpunkten på saneringsområdet tisdagen den 4.4.2023. Saneringsarbetena förorsakar ett värmeavbrott under nästan hela dagen och området är utan varmvatten i takt med hur arbetena framskrider och slutförs.

Den beräknade tiden för avbrottet:

Tisdagen den 4.4.2023 kl. 10.00-00.00.

Värmen kopplas på igen stegvis. Den första delen av saneringsområdet beräknas få värmen tillbaka ungefär kl. 16, de följande ca kl. 18 och resten under kvällens lopp.

Avbrottet berör allt som allt omkring 130 anslutningar på området:

Alexandersgatans och Rönnvägens korsning – Måsvägen – Vårberga köpcentrum med närområden.

Vi har distribuerat ett meddelande om värmeavbrottet till de berörda fastigheterna.

Saneringen är en del av det normala fjärrvärmenätsunderhållet, med vilket distributionstillförlitligheten säkras.

Om temperaturen ligger under -10 grader skjuts värmeavbrottet och saneringsarbetet fram.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.

 

Situationen kan följas upp på vår hemsida:

https://pbe.fi/sv/aktuellt/feltjanster/fjarrvarmes-feltjanster/