Vi reparerar fjärrvärmeläckage i korsningen Linnankoskigatan och Rådhusgatan

Publicerad: 16.12.2021, 08:59
Uppdaterad: 22.12.2021, 10:55

Vi reparerar idag torsdagen den 16.12.2021 en läcka i ett fjärrvärmerör i korsningen Linnankoskigatan och Rådhusgatan.

Arbetet beräknas vara färdigt under dagen.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.

 

Fjärrvärmes feltjänster