Vi reparerar fjärrvärmeläckage på området Linnankoskigatan-Brunnsgatan

Publicerad: 22.11.2022, 09:26
Uppdaterad: 22.11.2022, 14:22

Situationen 22.11.2022 cirka kl. 14.00

Fjärrvärmenätets rörläckage är reparerat och distributionen fungerar normalt igen.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten orsakat våra kunder.

 

Situationen 22.11.2022 cirka kl. 9.00

Vi reparerar idag tisdagen den 22.11.2022 en läcka i ett fjärrvärmerör på området Linnankoskigatan-Brunnsgatan. Området är utan varmt vatten tills reparationsarbetena är färdiga.

Arbetet beräknas vara färdigt under dagen.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.

 

Situationen kan följas upp på vår hemsida:

Fjärrvärmes feltjänster