Vi reparerar fjärrvärmeläckage på Werner Södeströms Gata

Publicerad: 28.10.2022, 13:00
Uppdaterad: 28.10.2022, 18:33

Situationen 28.10.2022 cirka kl. 18.15

Fjärrvärmenätets rörläckage är reparerat och distributionen fungerar normalt igen.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten orsakat våra kunder.

 

Situationen 28.10.2022 cirka kl. 13.10

Vi reparerar idag fredagen den 28.10.2022 en läcka i ett fjärrvärmerör på Werner Södeströms Gata. Området är utan varmt vatten tills reparationsarbetena är färdiga.

Arbetet beräknas vara färdigt under dagen.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.

 

Situationen kan följas upp på vår hemsida:

Fjärrvärmes feltjänster