Vi reparerar fjärrvärmeläckage på Werner Södeströms gatan

Publicerad: 14.1.2023, 08:18
Uppdaterad: 14.1.2023, 15:57

Situationen 14.1.2023 cirka kl. 15.45

Fjärrvärmenätets rörläckage är reparerat och distributionen fungerar normalt igen.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten orsakat våra kunder.

 

Situationen 14.1.202 på morgonen

Vi reparerar en läcka i ett fjärrvärmerör på Werner Södeströms gatan. Området är utan varmt vatten tills reparationsarbetena är färdiga.

Arbetet beräknas vara färdigt idag, lördag, under förmiddagen.

Vi beklagar den olägenhet detta förorsakar våra kunder.

 

Situationen kan följas upp på vår hemsida:

Fjärrvärmes feltjänster