Skippa till innehållet

Borgå firar nollutsläppsdagen i New York

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz står idag inför en sal full av stora namn i New York och berättar om Borgå stads gröna åstadkommanden. Toppmötet arrangeras för att uppmärksamma den internationella nollutsläppsdagen, och Borgå är inbjuden av en speciell orsak.

– Vi är en väldigt grön stad, även med internationella mått mätt. Vi är här för att berätta om hurdana förbättringar vi fått till stånd och för att uppmuntra andra städer att göra samma sak, berättar von Schoultz, som delar talarpodiet med bland annat president Sauli Niinistö, premiärministern av Bangladesh samt Patricia Espinosa, chefen för FN:s klimatorgan.

På Zero Emissions Summit berättar von Schoultz till exempel om hur staden beaktar klimataspekterna i planeringen av nya bostadsområden.

– På Majberget planerades trafiklederna så, att trafiken från en punkt till en annan genererar så lite utsläpp som möjligt. Den här filosofin tillämpas nu alltid då det byggs nytt i Borgå.

– En annan grej som staden gått in för är att förse nya tomtägare med byggrätt först efter ett halvår, så att de ska ha tillräckligt med tid på sig att bekanta sig med olika hållbara byggalternativ. Vår byggnadstillsyn hjälper till med information på den punkten, förklarar von Schoultz, som också tar upp den gröna fjärrvärmen som en av stadens specialiteter i gröntänket. Fjärrvärmen, som Borgå Energi producerar, är förnybar så gott som till 100 procent, vilket fortfarande idag är rätt så sällsynt.

Idéer i utbyte

Att Borgå de facto är så grönt är något som kanske inte kommer till tals så lätt i normala sammanhang. Eftersom rätt så mycket hänt på en relativt kort tid är föregångarskapet också något som inte ens alla ortsbor känner till.

– Mest imponerade brukar folk vara av att vi faktiskt ändrat stadens interna planeringsprocesser för att motverka klimatförändringen. Vi tvingar ändå inte grönheten på någon, utan erbjuder möjligheter. Temat för mitt anförande här idag är ”Empowering citizens to make smart decisions”, säger von Schoultz.

Staden föregår i mycket med gott exempel, bland annat genom att vara den första staden i Finland som börjar använda förnybar diesel av avfall och rester i alla sina dieselfordon. Stadens kommunteknik och den avgiftsfria sommarbussen Rinkeli har redan börjat använda bränslet, som produceras lokalt i Sköldvik.

På plats på toppmötet är också andra finländare, bland annat WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas, Ålandsbankens verkställande direktör Anne-Maria Salonius och Mari Pantsar, som är direktör på Sitra.

– Det goda som vi gjort i Borgå får fritt kopieras. Jag hoppas att jag för min del under USA-besöket stöter på sådant, som i sin tur kan vara till nytta för oss hemma i Borgå, konstaterar von Schoultz.

 

Rubrikbilden: Mängden kildioxidutsläpp i New York per dag. En boll motsvarar en ton. 54 miljoner ton per år = 149 000 ton per dag = 6204 ton per timme = 1,72 ton per sekund (Carbon Visuals).