Skippa till innehållet

Standardersättningar

Enligt elmarknadslagen har elanvändare rätt till så kallad standardersättning då elavbrottet varat oavbrutet i minst 12 timmar.

Storleken på den ersättning som betalas till en nättjänstkund beror på kundens årliga nätavgift och hur länge avbrottet har varat. Standardersättningen betalas automatiskt genom kreditering på elfakturan. Ersättningens maximibelopp är under kalenderåret högst 200 % av den årliga nätavgiften eller 1000 euro.

Ersättningen beror på avbrottets varaktighet. Avbrottstiden som ersättningsbeloppet baserar sig på börjar vid den tidpunkt då felet har kommit till Borgå Elnäts kännedom via elnätets eget driftsystem eller elanvändarens, kundens meddelande och upphör då felet har reparerats. Dessutom följs branchorganisationens rekommendation om att avbrottstiden beräknas från början om elen emellan varit på i två timmar.

Standardersättningarna på basen av elavbrottets längd

 • 12 – 24 timmars avbrott:
  ersättning 10 % av den årliga nätavgiften
 • 24 – 72 timmars avbrott:
  ersättning 25 % av den årliga nätavgiften
 • 72 – 120 timmars avbrott:
  ersättning 50 % av den årliga nätavgiften
 • 120 – 192 timmars avbrott:
  ersättning 100 % av den årliga nätavgiften
 • 192 – 288 timmars avbrott:
  ersättning 150 % av den årliga nätavgiften
 • över 288 timmars avbrott:
  ersättning 200 % av den årliga nätavgiften

Läs mera om standardersättningar.