Skippa till innehållet

Bryt inte stugelen från huvudbrytaren

Brukar du bryta av elen då du lämnar stugan för en längre tid? Gör det i så fall med hjälp av den fjärravlästa mätaren, inte med huvudbrytaren, som man gjorde förr.

Många stugägare brukar bryta av elen då stugan lämnas för en längre tid. Innan de fjärravlästa mätarna installerades bröts elen med huvudbrytaren. I dagens läge har så gott som alla har en elektronisk elmätare. Den bör användas också för att bryta av elen.

– Om elen bryt via huvudbrytaren, får vi ingen information om eventuella elfel, konstaterar Tomas Nordström, som är mätningschef på Borgå Elnät.

Kunden besparas också uppskattningsfakturor, som kan uppkomma då nätbolaget inte har tillgång till elmätarens information.

Huvudströmbrytaren bör naturligtvis användas i samband med elarbeten.

Noggrannare instruktioner finns i broschyren som delats ut till Borgå Energis kunder samt på adressen porvoonenergia.fi/elmatare.