Skippa till innehållet

Har du upplevt kort korta elavbrott?

Alla har säkert någon gång upplevt att lampan plötsligt blinkat till och undrat vad det var som hände. Det var troligen frågan om en rätt så vanlig företeelse, ett så kallat mikroavbrott.

– Det kan vara en kvist som i blåsten rört elledningen eller något litet djur, ofta en fågel som flugit emot ledningen, bekräftar Magnus Nylander på Borgå Elnät.

– Automatiken med snabba återkopplingar har minskat avsevärt på antalet längre elavbrott. I och med att till exempel en kvist fallit ner på luftledningen stängs elen på det avsnittet för att igen återkopplas efter några sekunder. Ofta har kvisten då redan fallit av från elledningen och eldistributionen fungerar igen normalt. Om kvisten ännu ligger kvar, så stängs elen av igen. Denna gång är avbrottet två minuter långt. Om problemet kvarstår efter två minuter, blir avbrottet bestående och ett felmeddelande skickas till nätbolaget som i sin tur skickar ut en patrull för att reda ut orsaken till elavbrottet.

– Tack vare automatiken med dessa snabba återkopplingar, har som sagt de längre elavbrotten minskat radikalt, men vi arbetar även fortsättningsvis för att minska på antalet elavbrott i sin helhet. Automatiken uppdateras kontinuerligt och vi investerar i ny teknik på stationerna. De superkorta elavbrotten är vanligare på landsbygden där det ännu finns luftledningar. I tätorterna är det redan nergrävd kabel som gäller och då minskar ju såklart de yttre störningarna på elledningarna.

Kan elapparater skadas av elavbrott?

– Har man känsliga elektroniska apparater så är det bra att helt koppla loss dem när de inte används. Dra till exempel ut vägguttaget på tv-apparaten i sommarstugan när du lämnar stugan för arbetsveckan, tipsar Nylander.

Vesa Roto, IT-specialist på Xifof, håller med om att mycket känsliga apparater kan ta skada av den extra belastningen.

– Men det är inget som berör vanliga elapparater som kaffekokare eller brödrostar. Belastningen blir så liten att den inte har betydelse för apparatens livslängd. Det största problemet ligger i att datorn stängs av och att det du just då har jobbat med inte sparas utan raderas i och med avbrottet.

Skyddsutrustning för finliraren

Om du bor i ett område där korta elavbrott är vanliga lönar det sig att skaffa skyddsutrustning. En UPS (Uniterruptible Power Supply) garanterar en avbrottsfri strömförsörjning. En UPS har ett batteri som laddas då den är kopplad till elnätet och vid elavbrott ger den el-liknande ström som håller datorn igång. Riktigt korta elavbrott märks alltså inte och vid längre elavbrott ger UPS:en dig möjlighet att spara ditt arbete på datorn och stänga av den kontrollerat.

Det finns otaliga slag av UPS apparater till salu och i alla prisklasser. Roto ger några goda råd inför köpet.

– Hur många apparater ska UPS:en hålla igång och hur länge? För en hemmadator i normalt bruk behövs inte den största och starkaste UPS:en. En räckvidd på fem minuter ger dig god tid att stänga av datorn ifall elavbrottet ser ut att bli långvarigt. För andra apparater såsom TV kan det vara bra att skaffa överspänningsskydd inför åsksäsongen men något skydd för mikroelavbrott behövs som sagt inte.