Skippa till innehållet

Borgå Energis kundtidning EKO: Den tryckta tidningen är omtyckt!

Borgå Energi har publicerat en kundtidning i över 20 år redan. Tidningen, som har uppnått en hög ålder och bjuder på mångsidigt innehåll, har uppdaterats många gånger under årens lopp, bland annat i fråga om utseendet. Läsarrespons är en faktor som styr förnyelser.

Borgå Energis kundtidning EKO skickas hem till kunderna per post. Den elektroniska versionen går att läsa på Borgå Energis webbplats (www.pbe.fi/kundtidning), och dessutom lyfter vi upp innehåll ur tidningen i våra kanaler på sociala medier. Tidningen innehåller aktuella ärenden som har att göra med elmarknaden, lokala människor och fenomen, och förstås nyheter från Borgå Energi.

Kring årsskiftet 2023–24 frågade vi vad våra kunder tycker om tidningen. Resultaten är glädjande: i en värld där allt fler saker snabbt flyttar över till nätet läser kunderna fortfarande gärna den tidning vi skickar hem och hoppas att den utkommer som pappersversion också i fortsättningen.

Den respons vi får hjälper oss utveckla tidningen så att den betjänar kunderna ännu bättre än förr. Tack till alla som gav respons!

I bilden ser man undersökningsresultat i numerisk och textformat

Text: Nita Torni
Bild: Creative Peak

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2024 .