Skippa till innehållet

 Vårberga elstation moderniseras

Tilläggskapacitet för att ladda elbilen

Vårberga elstation förnyas som bäst. Moderniseringen behövs för att Borgå Elnät ska kunna svara på elbehovet som ökar i centrala Borgå, bland annat då allt fler har en elbil att ladda.

Den gamla tekniken i Vårberga elstation är från 1970- och 1980-talen och i skriande behov av att moderniseras. Samtidigt förstoras elstationsområdet en aning för att få rum för kommande kompenserings- och reaktorstationer.

“Vi förnyar allt förutom huvudtransformatorerna och elstationsbyggnaden. Den ena av de två huvudtransformatorerna byts ut senare, kanske i mitten av 2026. Tegelbyggnaden rörs inte heller utan piffas bara upp på insidan”, säger driftschef Mikael Hämäläinen på Borgå Elnät.

Den egentliga saneringen började den 12 mars, då med att lägga grunden för den nya delen av elstationen. Vid det här laget, i juni, borde entreprenören EleGrid vara i färd med att installera det nya ställverket som fördelar elen till de olika ledningsutgångarna.

I början av saneringen var Vårberga elstation i normal användning, men den har nu varit ur bruk sedan maj och är det ända till september. Under tiden ersättsstationens ledningsutgångar av andra elstationer, främst dem i Hattulastranden och Ölstens.

“Om allt går enligt planerna borde vi kunna ta den nya delen av elstationen i användning i mitten av september och resten ett par veckor senare”, säger Hämäläinen.

“Den främsta orsaken till saneringen är de föråldrade komponenterna och tekniken, samt att vi behöver flera ledningsutgångar för framtida behov. En annan orsak till saneringen är att elbehovet i centrala Borgå kommer att öka inom en nära framtid, bland annat i takt med att trafiken elektrifieras alltmer.”

Laddninsplatser för elbilar i Borgå

Borgå Energi har fattat beslut om att skaffa två elpannor med en effekt på 10 MW var. En av dem placeras nära värmeackumulatorn i Vårberga från 2022, nära Vårberga elstation, och den andra troligtvis i Harabacka. Elpannan ökar också behovet av tilläggskapacitet.

Det kostar cirka tre miljoner euro att modernisera elstationen i Vårberga. När den är klar stärker det eldistributionen och leveranssäkerheten i centrala Borgå och de närliggande områdena.

Läs mer om Borgå Elnäts utvecklingsprojekt: Utvecklingsprojekt

Text: Fredrika Sundén
Bilder: Shutterstock, Creative Peak

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2024 .