Skippa till innehållet

Energimärkningen på lampor förnyades den 1 september 2021

Energimärkningen på lampor och armaturer förnyades i hela EU i höstas. De viktigaste förändringarna för konsumenten är inte bara den förnyade klassificeringsskalan utan också de nya begränsningarna för lampflimmer, de skärpta kraven på livslängd för LED-lampor och kraven på utbytbarhet för ljuskällor.

I och med förnyelsen av energimärkningen på lampor och armaturer skall alla ljuskällor som säljs som separata produkter i egen förpackning ha en energimärkning. Dessutom kommer det i fortsättningen att också finnas märkningskrav för produkter med ljuskälla.

Skalan på energimärkningen ändrades från den tidigare A ++ -E till A-G. Strävan är att lämna den högsta energieffektivitetsklassen A tom i början, så att det finns rum för nya energieffektivare produkter i på skalan. De energieffektivaste armaturerna finns sålunda tillsvidare i klasserna B och C.

I bilden: Tuotteen energiatehokkuusluokka/Produktens energieffektivitetsklass, Energiatehokkuusasteikko/Energieffektivitetsskala, QR-koodi/QR-kod, Energiankulutus per 1000 h (kWh)/Energiförbrukning per 1000 h (kWh)

Bild: Energiamerkinta.fi/lamput/

Produkter som sparar miljön och plånboken

Ekodesignkraven för nya ljuskällor beräknas spara cirka 42 TWh energi per år på EU-nivå från 2030 och framåt. Inbesparingar uppstår bl.a. för att vissa gamla typer av energiineffektiva armaturer fasas ut.

De gamla och nya energimärkningarna inte är sinsemellan jämförbara!

Dessutom gör energimärkningen det lätt för konsumenterna att välja produkter som förbrukar mindre energi. Användningen av märkning motiverar också företagen att utveckla sina produkter: för att den egna produkten skall kunna nå de övre klasserna på den nya klassificeringsskalan måste den göras mer hållbar och energieffektiv.

Kom ihåg att återvinna!

Tack vare den nya lagstiftningen skall det också stå på armaturförpackningen om ljuskällan kan bytas ut – antingen av en själv eller med hjälp av ett proffs. I princip skall ljuskällan vara utbytbar och om den inte är det, skall orsaken anges.

Alla ljuskällor och armaturer med inbyggda ljuskällor, som tagits ur bruk, bör återvinnas och sorteras rätt vid återvinningen. Mer information om återvinning av ljuskällor finns till exempel på webbplatsen Lampputieto: https://lampputieto.fi/kerayspisteet/ (på finska).

Källor: Energiamerkintä.fi, Ekosuunnittelu.info, Lampputieto.fi, Nettilamppu.fi, Motiva.fi