Skippa till innehållet

Ett energifyllt liv

Borgå Elnät Ab:s byggchef Rolf Malmberg går i sommar i pension och lämnar efter sig en lång karriär i moderbolaget Borgå Energi Ab:s och föregångaren Borgå Elverks tjänst.

I decennier har Rolf Malmberg haft många olika arbetsuppgifter och bevittnat den stora förändring som energibranschen genomgått. Han inledde sin arbetskarriär för 40 år sedan med en tillfällig anställning på Borgå stads dåvarande energiverk. Då verket ett år senare hade en tjänst som eltekniker ledig, sökte Malmberg tjänsten och fick den.

“Arbetet var mångsidigt, jag hade planeringsuppgifter och gjorde upp anställningsavtal, kompletterade bristfälliga ledningskartor, vikarierade installationsinspektören, utförde jordningsmätningar i terrängen och så vidare”, räknar han upp.

Yngve Lindqvist var min förman de första åren, senare Gösta Andelin.”

Malmberg berättar att han till en början satt i ritkontoret och sedermera delade arbetsrum med Patrick Wackström, som senare blev Borgå Energis verkställande direktör.

“Kontoret på Mannerheimgatan var ganska trångt, eftersom Borgå Vatten, dåvarande Vattenverket fanns i samma utrymmen.”

I och med den tekniska utvecklingen började Malmberg så småningom för hand föra över stadens hela elnät i ett datasystem.

“Det var i slutet på 1980-talet. Före det var jag tvungen att gå igenom hela elnätet och kontrollera bland annat alla ledningstyper och säkringsstorlekar. Arbetet var ganska tidskrävande. Uppgifterna matades in i datasystemet för hand med ett alfanumeriskt system, som Nixdorf Computer tagit fram. På den tiden fanns det inte ännu digitala kartor, vi hade åtminstone inga sådana.”

Förändringens vindar

Då energiverket under Roy Granroths ledning bolagiserades år 1991 förändrades Malmbergs arbetsuppgifter och han blev arbetsledare med ansvar för drift och underhåll. Han basade för några montörer.

År 1995 fördelades verksamheten på tre dotterbolag och Malmberg fick igen ny titel, installationschef på Borgå Elnät Ab, vars verkställande direktör Göran Ahlskog var. Borgå Energi hade köpt Sydfinska Krafts (SFK) elnät och vattenkraftverk i Borgå landskommun, Pernå och Borgnäs och beslöt att alla montörer och arbetsledningen flyttar till Hattula, där SFK haft sina verksamhetsutrymmen.

“Vid den tiden gick Borgå stad och Borgå landskommun samman, vilket ledde till att det fanns gott om installationsjobb då det gjordes arrangemang och flyttningar i stadens fastigheter. Som mest hade vi nästan tio montörer, som gjorde installationer och byggde datanät i kontor, skolor, daghem och andra ställen. Vi hade också hand omtrafikljusen i staden.”

Malmberg drar sig till minnes att den första julbelysningen kom till på deras initiativ på Mannerheimgatan och Biskopsgatan.

“Till julen 1996 inför stadens 650-årsjubileum utökades julbelysningen till det nuvarande området.”

År 2000 omorganiserades energikoncernen och Borgå Elnät fusionerades med moderbolaget. Malmberg ansvarade fortfarande för installationsverksamheten som på 2000-talet också omfattade byggande av fibernät och WLAN-stationer för bolagets Internet-verksamhet PBEZone, som sedermera år 2008 såldes.

Vem?

ROLF MALMBERG
FÖDD: 11.3.1959 i Lovisa
UTBILDNING: eltekniker
FAMILJ: hustru Dorita, sönerna Fredrik 33 år och Johan 28 år.
BOR: i Borgå
ARBETSKARRIÄR: började den 16.3.1983 på Borgå stads dåvarande energiverk, där han med olika uppgifter fortsatt fram till pensioneringen. Det är från koncernbolaget Borgå Elnät Ab Malmberg går i pension.
VIKTIGAST I LIVET: familjen och arbetet
HOBBYN: Sportdykning, motorcykelåkning, modellbåtsbygge.

Fortsatta förändringar

Magnus Nylander år 2005 efterträdde pensionerade Göran Ahlskog som verkställande direktör blev Malmberg arbetschef. Han stannade kvar som byggchef på Borgå Elnät, då nätbyggnadsverksamheten våren 2017 flyttades över till Nylands Nätbyggnad Ab, som samägs av Borgå Energi och Keravan Energia.

“Till mina uppgifter har hört alla större arbetsbeställningar, inklusive utveckling, övervakning och den finansiella delen av projekten. För några år sedan genomförde vi en ‘generationsväxling’ och jag har den sista tiden fungerat som seniorrådgivare och gjort olika utredningar samt också varit något av en mentor.”

Ett nytt skede i livet

Rolf Malmberg säger sig gå i pension vid gott mod.

“Jag har huvudsakligen bara goda minnen från dessa årtionden.”

Han har uppskattat att han på Borgå Elnät fått vara med i olika arbetsuppgifter och fått fatta självständiga beslut. Som en höjdpunkt nämner han att han fick delta i skapandet av en ny verksamhetsmodell år 2017, då byggnads- och underhållsverksamheten outsourcades.

Han säger att han kommer att sakna sina arbetskamrater, men som en energisk person kommer tiden inte att bli lång för honom.

“När man bor i ett egnahemshus finns det alltid någonting som behöver göras. Och nu börjar ju också mc-säsongen igen.”

_ _ _

Text: Maarit Gabrielsson
Bilder: Ella Kaasinen, Shutterstock
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2023.