Skippa till innehållet

Borgå Energi donerade också i år ljusen till hjältegravarna

“Det har redan i flera år varit en tradition att tända ljus på hjältegravarna i Borgå i samarbetet med den lokala finska krigsveteranföreningen, gymnasister och scouter. Vi på Borgå Energi fortsätter för vår del gärna traditionen med att nu och också under kommande år donera de närmare 500 ljusen som behövs.”

Det säger Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg och hänvisar till bolagets långa historia som en ansvarsfull aktör redan mycket länge före han själv kom till bolaget.

“Det har varit en glädje för mig att fortsätta traditionen.”

Enligt honom är det på sin plats att alltid på tröskeln till självständighetsdagen reflektera över vad självständigheten betyder för oss.

“Särskilt de senaste årens händelser visar att det inte är någon självklarhet att bo i ett självständigt demokratiskt land.”

De stupade är inte bortglömda. Det visade Borgåungdomar genom att dagen för självständighetsdagen tända ljus på hjältegravarna.

Scouterna Sofia Laine, Päivi Laine, Eri Nordlund och Emmi Laine från scoutkåren Porvoon Pooki i väntan på uppgiftsfördelning.

Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg deltog aktivt i ljuständningen.

Holmberg understryker att samtidigt som vi får tacka dem, som i krigen stupade när de försvarade vårt land, bör vi också själva dra vårt strå till stacken genom att försvara självständiga och demokratiska rättsstaten Finland för kommande generationer.

Kari Juvonen från den lokala finska krigsveteranföreningen Porvoon Seudun Sotaveteraanit berättade att helhetsansvaret för tändningen av ljus dagen för självständighetsdagen det här året bars av de finska scoutkårerna i Borgå tillsammans med den finska församlingen i Borgå.

Tillställningen inleddes med arbetsfördelning, varefter snön borstades bort från gravstenarna och ljusen kunde börja tändas. Uppgifterna sköttes av scouter tillsammans med Borgågymnasister. Avslutningsvis avtackades alla och en psalm sjöngs unisont.

“Ljusen brinner länge, hela tre dygn, och efter det sköter scouterna om att glaslyktorna samlas in och förs bort”, förklarade Juvonen.

“Den finska Borgåförsamlingen ordnar nästa vår en tackstund med glasservering i domprostgårdens trädgård för alla dem, som deltog i ljuständningen på hjältegravarna.”

Ordföranden för Porvoon Seudun Sotaveteraanit, Tuomo Kankkunen underströk ungdomarnas betydelse.

“Varje år tänder de ljus på hjältegravarna. Nog kan vi i en världssituation som den nuvarande hysa förtroende för den yngre generationen.”

Diakonledaren Pasi Nieminen från den finska Borgåförsamlingen och gymnasisten Inari Pulkkinen från Linnankosken lukio hade hand om logistiken.

Utbyteselev Kenta Takahashi från Okinawa i Japan, som går i det finska Borgågymnasiet Linnankosken lukio, ansåg att självständigheten är viktig för alla länder. Bredvid honom gymnasiekompisen Ilmari Oikarinen.

Och friden sänkte sig över hjältegravarna.

Text: Maarit Gabrielsson
Bilder: Maarit och Rolf Gabrielsson